Jakožto fotograf Open House Praha jsem měl možnost nafotit i tento třípodlažní kryt, který se nachází v areálu Thomayerovy nemocnice.

Foceno 2/2016

Text je převzat z webu OHP, protože je dobře napsaný 😉

Třípodlažní podzemní kryt v areálu Thomayerovy nemocnice byl realizován v letech 1952–1962. Typové označení KO 17 vyjadřuje, že se jedná o stálý, tlakově odolný úkryt vybudovaný jako Chráněné zdravotnické pracoviště. Objekt je tvořen z monolitického železobetonu a má celkovou rozlohu 1243 m2.

Zařízení disponuje kapacitou 170 osob, přičemž k okamžitému zprovoznění je připraveno 72 zdravotnických lůžek. Objekt je ve stálé pohotovosti, připraven 60 minut od vydání povelu naplnit úkoly spojené se záchranou obyvatel – například při válečném konfliktu, přírodní katastrofě nebo teroristickém útoku. Pracoviště dokáže fungovat zcela izolovaně, a to minimálně po dobu 26 hodin.

Stavba je vybavena dieselagregátem, filtroventilačním zařízením včetně zásob kyslíku a pohlcovačů CO2, nádrží na pitnou vodu o obsahu 48 000 litrů, studnou na užitkovou vodu, napojením na telefony areálu i veřejnou telefonní síť, lze zde v plném rozsahu užít počítačové sítě atd. Až do roku 1990 spadal objekt do kategorie „přísně tajné“.

Previous post Vila Le surréalisme (DE)
Next post Dům U Minuty & Dům U Zlatého rohu
Social profiles