Category: Sakrální stavby

Sakrální stavba (z latinského Sacer – „svatý“) (svatostánek) je stavba sloužící pro náboženské nebo rituální úkony.