Kostel Dřevák (PL)

Celodřevěný kostelík v Polsku, který je dokonce památkově chráněný.

You may also like...